|Úvod| Info & dokumenty| Kontakt| Novinky| Třídy| Stravování| Aktivity| Foto|

Aktivity

Akce školy

Keramická dopoledne pro děti

Fotografování třídní i tématické dle zájmu rodičů

Čert a Mikuláš v MŠ

Mikulášský běh a vánoční nadílka

Vánoční zpívání

Lyžařský kurz

IN-LINE brusle kurz

Karneval, Masopustní průvod

Dílny s rodiči - podzimní, vánoční keramické, velikonoční

Divadelní představení v MŠ, návštěvy VČD

Návštěvy knihovny

Plavání Aqua Pardubice, Maják

Akce na školní zahradě – sv. Martin, Dýňové slavnosti, výstavy prací dětí

Dny otevřených dveří

Výlety

Návštěvy výstavní galerie Mázhaus

Přírodovědné programy pro děti v MŠ s ukázkou živých zvířat

Výlety za zvířátky - Pasíčka, Licibořice, ZOO

Společná setkání s rodiči - Vánoční zpívání, sv. Martin, oslava Dne matek, akademie

Spolupráce se ZŠ Staňkova - sportovní dopoledne, ekopohádka, návštěvy tříd

Plavba parníkem po Labi

Oslava Dne dětí

Závěrečná akademie, loučení s předškoláky

Konkrétní akce budou upřesňovány v novinkách

Kroužky

  • Angličtina
  • Předškolička Anička – pro děti, které MŠ ještě nenavštěvují
  • Logopedie - Mgr. Sádovská
| Úvod | Info | Kontakt| Novinky | Třídy | Stravování | Aktivity | Foto | © MŠ Kamarád Pardubice 2008-2021 |