|Úvod| Info & dokumenty| Kontakt| Novinky| Třídy| Stravování| Aktivity| Foto|
|Obecné info| 1. Berušky| 2. Motýlci| 3. Žabičky| 4. Medvídci|

3. třída: Žabičky

Učitelky: Petra Pecháčková, Bc. Dana Předotová (ředitelka MŠ)
Asistentka pedagoga: Jana Lakatošová
Telefon: 466 263 060

Oddělení žabiček s heterogenní skupinou smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí ve věku od čtyř do pěti let navštěvuje v letošním školním roce 7 holčiček a 19 chlapců. Z toho 17 předškoláků. Dětem se věnuje Radka Mlynářová a Dana Předotová. V průběhu školního roku veškerou činnost směřujeme k tomu, aby si děti hravou formou od útlého věku osvojovaly základy požadavků na celoživotní vzdělávání, dovednosti a schopnosti. Hodně zpíváme, kreslíme, hrajeme si, cvičíme, navštěvujeme rozmanité akce. V nejbližší době plánujeme akci pro rodiče a příbuzné dětí s názvem Dýňová slavnost. I v letošním školním roce spolupracujeme s p. logopedkou Mgr. Sádovskou, realizujeme zájmové kroužky, plavecký kurz a návštěvu solné jeskyně. Pravidelně navštěvujeme Eko-centrum „Paleta“. Nabízíme tak našim dětem bohatou škálu aktivit. Řídíme se mottem školy a orientujeme se na růst osobnosti a dětské individuality.

Pro aktuální informace a sdělení navštivte stránku s Novinkami.

  

 

  

 

  

 

  

| Úvod | Info | Kontakt| Novinky | Třídy | Stravování | Aktivity | Foto | © MŠ Kamarád Pardubice 2008-2019 |