Editovat

Učitelky: Bc. Dana Předotová (ředitelka MŠ), Tereza Malenovská, Adéla Terpajová
Asistentka pedagoga: Zuzana Machová
Telefon: 466 263 060

Oddělení žabiček je heterogenní skupinou. V průběhu školního roku veškerou činnost směřujeme k tomu, aby si děti hravou formou od útlého věku osvojovaly základy požadavků na celoživotní vzdělávání, dovednosti a schopnosti. Hodně zpíváme, kreslíme, hrajeme si, cvičíme, navštěvujeme rozmanité akce. I v letošním školním roce spolupracujeme s p. logopedkou Mgr. Sádovskou, Nabízíme tak našim dětem bohatou škálu aktivit. Řídíme se mottem školy a orientujeme se na růst osobnosti a dětské individuality.

Aktuality

ANCHOR_TOP_TITLE