Název:           Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100
Ředitelka:     Bc. Dana Předotová
IČO:                75017989

Zřizovatel:    Statutární město Pardubice, http://www.pardubice.eu/

Poznávat svět s kamarády je prima a vše kolem nás zajímá

Posláním školy je poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb a vykonávání činnosti mateřské školy a školní jídelny (zřizovací listina).

Zřizovatelem mateřské školy je Magistrát města Pardubic. Vzdělávají se zde děti zpravidla ve věku do  6 let. Škola byla r.2011 kompletně zrekonstruována z původní jednotřídní na čtyřtřídní, nachází se ve středu města, je snadno dostupná ze všech lokalit města i okolí. Je celá nově vybavena, s  moderními interiéry. Prostory pro děti tvoří několik účelně propojených místností. Nyní se  upravuje a vybavuje školní zahrada tak, aby byla pro děti bezpečná a účelná.

Škola má čtyři třídy (Berušky, Motýlci, Žabičky a Medvídci), kapacitu 104 dětí, které jsou ve  třídách seřazeny podle věku (samozřejmě se přihlíží i k přáním rodičů).

Koncepce MŠ směřuje k všestrannému harmonickému rozvoji dítěte tak, aby odcházelo domů s pocitem uspokojení z prožitého dne, ze zajišťování aktivního prostředí a dostatku přiměřených podnětů pro děti, doplňování rodinné výchovy a rozvíjení osobnosti dítěte tak, aby v rozsahu svých osobních možností získalo přiměřenou samostatnost v oblasti fyzické, psychické i sociální a aby  dosáhlo základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení a vzdělávání. S jednotlivými dětmi pracujeme ve skupinách i individuálně. Podle Rámcového vzdělávacího programu jsme si vytvořili vlastní Školní vzdělávací program, s konkrétními nabídkami v jednotlivých třídách. Ve  škole pracuje asistentka pedagoga, která se věnuje dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Věnujeme se multikulturní výchově.

Děti mají možnost navštěvovat různé kulturní, sportovní a vzdělávací akce. Škola spolupracuje s  různými organizacemi a s veřejností.

Mateřská škola je mimo jiné zaměřena na citovou výchovu, na Minimální preventivní protidrogový program, jsou zde zařazeny také prvky ekologické výchovy. Postupně během školního roku začne fungovat kroužek angličtiny. Rodiče mají k dispozici na vypůjčení odbornou literaturu.
 

Základní zásady MŠ:
 

  • Uspokojování potřeb dětí s ohledem na věk a na individuální zvláštnosti každého jedince
  • Vstřícnost k požadavkům a názorům rodičů na výchovu a vzdělávání jejich dětí
  • Probouzení aktivního zájmu dětí, odvahy, podpora sebevědomí a samostatnosti
  • Upřednostňování prožitků dětí
  • Podpora kladného vztahu dětí k pohybu, podpora pohybových dovedností dětí
  • Zajištění dostatečného prostoru k pohybovým aktivitám
  • Podpora zájmu o životní prostředí a kladný vztah k přírodě
  • Prostor pro individuální činnost dětí

Projekt pro MŠ a ZŠ I

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti