Editovat

Učitelky: Dana Samková, Radka Mlynářová, DiS.
Telefon: 466 263 063

Do oddělení Medvídků chodí nejstarší děti věku 5-7 let. Méďové se připravují na školní docházku a řídí se zásadami: „Co slyším, zapomenu, co vidím, to si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím“. Učí se sdělovat kamarádům citové prožitky a dojmy a vnímat pocity, nálady a přání druhých. Základním principem veškerých činností je úcta k druhému člověku. Naším cílem je spokojené, samostatné dítě, schopné vyjádřit svá přání, ochotné spolupracovat s druhými dětmi a radovat se i z úspěchu kamaráda. Učíme děti vážit si sebe sama a odhadovat svoje možnosti.

Aktuality

ANCHOR_TOP_TITLE