Editovat

Školné:

Stravné:

336,-Kč/měsíc

 

Celodenní
svačina
oběd
svačina
Celkem (1 den)
měsíčně

Děti do 6 let


10 Kč
25 Kč
10 Kč
45 Kč
900 Kč

Děti 7 let


10 Kč
27 Kč
10 Kč
47 Kč
940 Kč

 

Polodenní:
svačina
oběd
Celkem (1 den)10 Kč
25 Kč
35 Kč
 10 Kč
27 Kč
37 Kč
 

ANCHOR_TOP_TITLE